Autopsy

Klinisk eller akademisk obduksjon. 
 
 

Dødsårsak og obduksjoner. C. Alfsen

 

Er obduksjonen død? Jan Kristian Godøy Vårmøtet 2014. Overlege, seksjon for patologi, SØ