Verdens sjeldneste sykdom.De fleste pasienter lider av vanlige sykdommer, men de sjeldne sykdommene fikk uforholdsmessig mye oppmerksomhet i medisinstudiet. Det ga opphav til beskrivelsen av sykdom som ingen ennå har sett. Professor Ole Didrik Lærum.

Geografi og Patologi. Olav Hilmar Iversen (1923 – 1997)

 

 

 

 

 

 

 

 

"

 

" "

 

" " " " "